Anketa mezi zastupiteli za LOS

Čtyř z našich současných zastupitelů jsme se zeptali, co je letos na zastupitelstvu nejvíce zvedlo ze židle?
Ing. Petra Pelešková (1.)

Petra Pelešková: Nejvíc mě nadzvedly dvě věci – příprava zázemí a šaten v areálu AFK a nová školka. Oba projekty jsou za hranou toho, jak se věci mají chystat, plánovat a projednávat. Stavební úpravy městského fotbalového areálu přes opravdu vysokou investici nic nového nepřidávají a jenom současný stav konzervují. A ta školka? Rada města se nesešla ani se školskou komisí, ani s rodiči, veřejností, zástupci MŠ ani se zastupiteli, a neřízeně přišla s několika neuspokojivými variantami. Důležité věci se musí plánovat a řešit v širokém kontextu, a to se nestalo. Oba příklady ukazují opakující se nešvar současné radnice.

Ing. Petra Pelešková – zastupitelka za LOS a kandidátka na starostku Libčic

Mgr. Jan Menšík (3.)

Jan Menšík: Respektuji většinu současné koalice, že si odhlasují, co chtějí. I tak mě zaráží nedodržování základních pravidel. Zastupitelé nedostávají podklady pro jednání včas, natož aby se schvalované projekty prezentovaly veřejnosti na zastupitelstvu. Pak máme diskutovat a hlasovat o investicích, kde podklady dostaneme až těsně před jednáním; navíc často nekompletní. Lidé z veřejnosti mají úplnou smůlu, protože například prezentace materiálů přes projektor během jednání v Libčicích prostě neexistuje. Vlastně se ani nedivím –co kdyby lidé viděli, co Liběhrad a TOP 09 skutečně hlasováním protlačí…

Mgr. Jan Menšík – zastupitel za LOS a kandidát do zastupitelstva 

Ilona Ptáčková (7.)

Ilona Ptáčková: Hodně ve mně rezonuje hrubé chování pana starosty Bartoše z posledního zastupitelstva. Když se mělo hlasovat o vítězném návrhu architektonické soutěže libčické náplavky, ukázalo se, že nebyly všem zastupitelům dodány včas a řádně kompletní podklady k hlasování. V takové situaci nelze správně rozhodovat. Rychle jsme se snažili situaci vyřešit a navrhli jsme tedy alespoň desetiminutovou přestávku, ve které se seznámíme se zbytkem materiálů. Chyby se dělají, je to lidské, stejně tak je lidské se omlouvat. Zvláště v situaci, kdy jsme se snažili chybu druhé strany dokonce aktivně řešit. Místo omluvy však starosta jen dokázal osočit Petru Peleškovou a zaútočil na ni: Proč prý nám podklady nedala ona a své kolegy se vším neseznámila?

Petra byla totiž členkou poroty. Byla tak ovšem vázána mlčenlivostí vynášet jakékoliv informace dříve. Na toto pan starosta zapomněl, nebo věci nezná, nebo to tak sám nedělá. Ovšem takové chování není ojedinělé. Místo reakcí hledajících řešení jen útočí a hledá chyby vždy v někom jiném. Jako opozice máme opakovaně ztíženou práci v neustálém doprošování se o úplné informace. V tomto případě alespoň z reakcí místostarosty Penížka bylo zřejmé, že se jednalo opravdu o omyl a ne o záměr, přesto pachuť z vymetání s občany města ohledně informovanosti zůstává značná.

Ilona Ptáčková – zastupitelka za LOS a kandidátka do zastupitelstva

Roman Šebl:  Mně se například vybaví absurdní a zcela laxní postup současného vedení města při hodnocení, jak je průběžně plněn strategický plán našeho města. Ke kontrole plnění strategického plánu a akčního plánu, který byl stanoven pro roky 2018-2022 má docházet na konci každého roku. Hodnocení plnění akčního plánu na roky 2018-2020, se na zastupitelstvo dostalo až v září 2021 (absurdní!) a to prosím pouze díky iniciativě zastupitelů LOS. K naprosté většině projektů z akčního plánu si lze dovodit pro naše město smutný závěr: „Projekt není dokončen“. Se strategickým plánem radnice neumí nebo nechce pracovat. Chybí průběžné hodnocení jeho plnění, čehož jsem se přesně obával a apeloval na nutnost správně nastavit systém průběžné kontroly už při jeho vzniku. Těší mne proto, že náš spolek vnímá hodnotu, kterou strategický plán Libčicím nabízí pro další rozvoj, když se s ním bude správně pracovat.

Ing. Roman Šebl – zastupitel za LOS a zmocněnec spolku v komunálních volbách 2022

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>