Deník zastupitelů LOS – červenec 2019

2.7. – Petra svolala 6. jednání Výboru rozvoje města, a pozvala všechny zastupitele k účasti. Na programu byla:

  • pravidla pro investory
  • výše příspěvku investorů městu na rozvoj veřejné infrastruktury
  • dohoda města se Skanska Reality
  • stav pořizování nového územního plánu

K diskusi o výši příspěvku byly předloženy dva orientační propočty vývoje městského rozpočtu. Místostarosta pracoval s úsekem 15 let, v němž deklaroval, že dopady na rozpočet města údajně nebudou dramatické. Petra s časovou osou budoucích cca 5-7 let, který zahrnoval výstavbu Skanska ve třech plánovaných postupných etapách. Tato orientační prognóza byla sestavená nikoliv jako absolutní částky, ale jako relativní změny nákladů a příjmů rozpočtu města v tomto období. Z tabulky vyplývalo, že náklady na nutnou infrastrukturu, která nebude přímo budována developery, bude ve zhruba 4 letech po výstavbě odčerpávat finanční částky z rozpočtu. Poté se náklady a příjmy pravděpodobně stabilizují a postupně přejdou do stavu růstu příjmů rozpočtu ve vazbě na počet nově zaregistrovaných občanů města.

(Pokračování textu…)

Vypůjčeno z Úholiček: SKLÁDKA

Snad se na nás v Úholičkách nebudou zlobit. Ale u nás se k podobným diskusím nedostanete, protože plánované rozšíření skládky není v Libčicích tématem. Máme tu „svá zásadní témata“.  Půjčili  jsme si texty z úholičských obecních novin a dáváme je tu k dispozici jako výkop případné libčické diskuse… Samozřejmě dobře vím, že možnosti a úkoly Libčic jsou ohledně skládky jiné. Přesto je to zajímavé čtení.

Následující texty jsou převzaté z Obecních novin Úholičky č. 4-6 / 2019. Prosím všimněte si, jak moc to téma u sousedů rezonuje, kolik prostoru si pro sebe zabere v místních novinách. A možná taky, jak je vedena diskuse. A připravte se – jen 3 vydání obecních novin, ale spousta a spousta textu, názorů, faktů (možná i nepřesností, ale i ty se dají/mají v takové zásadní diskusi probrat veřejně)… (Pokračování textu…)

Pozvánka na jednání zastupitelstva města – 3. 7. ’19 – smlouva se Skanskou

Zveme vás na mimořádné jednání zastupitelstva města č. 6, které bylo z našeho pohledu od posledního jednání uskutečněného dne 19. 6. 2019 poněkud narychlo svolané na Středu 3. 7. 2019 od 18:00 do obřadní síně Městského úřadu. Jediným tématem má být dle navrženého programu Smlouva o spolupráci se Skanska Reality a. s.

Tato smlouva řeší spolupráci mezi městem a společností Skanska pro její plánovanou první etapu, která čítá 57 bytů a 3 000 m2 podlažní plochy. Součástí smlouvy je mimo jiné finanční příspěvek, který má společnost Skanska poskytnout městu. Tento příspěvek město může použít výhradně účelně pro zajištění navýšení kapacity mateřské či základní školy.

Paralelně s probíhajícím jednáním se Skanskou připravuje Výbor rozvoje města pro zastupitelstvo soupis Pravidel pro investory (developery), kteří budou na území města stavět bytové či nebytové prostory o ploše, které významně převýší obvyklé rámce vyloženě individuální výstavby (v konceptu pravidel je to plocha převyšující 300 m2). (Pokračování textu…)

Kaleidofón aneb Díky za hudbu!

Subjektivní zpráva o 11. hudebním festivalu Otevřená zahrada v Libčicích nad Vltavou 11. května 2019

Subjektivní: 1. jsem laik, 2. neslyšel jsem úplně všechny interprety, 3. hudba není objektivní kategorie ...

Kaleidoskop je dětské kukátko se zrcadýlky uvnitř a s barevnými skleněnými střípky uvnitř vepředu. Kukátkem se musíme dívat proti světlu. Otáčí se jím a odrazy v zrcadýlcích násobí tvary a světlo zdánlivě bezcenných kousků skla, posbíraných třeba na ulici, do nečekaných barevných, světelných a formálních geometrických kompozic. Dospělý i dítě si připadají, jako by koukali do jiné reality. (Pokračování textu…)

Eurovolby v Libčicích

 Tak jak jsme jsme volili v Libčicích? Přehledně z infografiky Českého rozhlasu.

Beseda nad Libčickými novinami: Veřejně a otevřeně

Libčický občanský spolek (LOS) aktivně a konstruktivně přispívá k životu našeho města a k jeho vylepšování. Jednou z oblastí našeho zájmu je zkvalitňování informovanosti občanů o všech aspektech dění v Libčicích nad Vltavou. Hlavním nástrojem k této informovanosti jsou v našem městě Libčické noviny, které zdarma chodí každý měsíc do všech poštovních schránek. (Pokračování textu…)

1 2 3 57