Hledáme spojence

Vážení občané,

od posledního vydání našich tištěných novin uběhlo několik týdnů a jsem rád, že vyvolaly velkou pozornost. Vládnoucí liběhradskou garnituru zaujaly natolik, že měla potřebu o nich psát a na červnovém zastupitelstvu o nich mluvit. Rada města dokonce Libčické křižovatky uvedla jako důvod pro odmítnutí našeho běžného oznamovacího inzerátu do Libčických novin o existenci spolku LOS.
(Pokračování textu…)

Tiskový zákon po libčicku

Město vydává ze společného městského rozpočtu Libčické noviny, spravuje městský web, tedy hlavní informační zdroje o dění ve městě. LN mají svou redakční radu a pravidla pro jejich vydávání usměrňuje tiskový zákon. Jedním z pravidel tohoto zákona je i povinnost vydavatele poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názor členů zastupitelstva. Takový je rámec, skutečnost je ale u nás často jinde. (Pokračování textu…)

1 75 76 77 78 79 81