Libčická architektura na ČT24

Komínový vodojem v Libčicích na ČT24

Komínový vodojem v Libčicích na ČT24

Každý, kdo v Libčicích žije, se asi musel nějak vypořádat s faktem, že ač město, těžko se tu projdete historickým centrem. Pokud chcete obdivovat gotické lomené oblouky, nebo naopak čistou linku funkcionalistických budov, musíte zkrátka jinam. Ono to nevadí, Libčice mají spoustu dalších výhod, pro které jsme se rozhodli tu žít. (Pokračování textu…)

Nad knihou o komunální politice

Dějiny té velké, parlamentní politiky začínají u nás v revoluci 1848. Základ té malé, komunální, nalezneme jen o dva roky později, kdy na místě vrchnostenské správy vznikly jako nejnižší jednotky samosprávné obce. Historici a politologové mají ve zvyku více studovat a popisovat tu „velkou politiku“, nakonec je to zřetelně vidět a slyšet v médiích. Přitom obecní samospráva je neméně zajímavá, jen nám možná připadá příliš všední. A lidé si někdy, mylně, dokonce myslí, že na radnici vlastně politika nepatří. A když ano, tak jen ve velkých městech. (Pokračování textu…)

Minulost překvapivě současná I.

HlavičkaLL-thmb

V letech 1931-33 vycházely Libčické listy (LL). Byl to měsíčník, který přinášel zprávy nejen z naší obce, ale i širšího okolí.  Dnes se LL nejvíce podobá periodikum Náš region, které čas od času přistane ve zdejších poštovních schránkách. Ovšem zpráv z naší obce bývalo v LL daleko více, ani dnešní radniční Libčické noviny by LL nemohly konkurovat. Protože LL  se o život v obci zajímaly ze všech stran.

Kandidáti LOSu o sobě I.

Vážení občané Libčic,
své kandidáty jsme si ve spolku zvolili z těch členů, kteří se rozhodli kandidovat. A bylo takových více, než je míst v zastupitelstvu. Na statistické preferenci členů spolku záviselo i pořadí zvolených na kandidátce.

Mirka Koušová, Petr Nehasil, Petr Pelešková

Ta je tedy reprezentativní vizitkou spolku. Nabízíme kandidátku občanům Libčic jako výraz důvěry ke svým přátelům a současně si přejeme, aby s námi občani Libčic tuto důvěru sdíleli. Zda se nám přání vyplní, ukážou volby. (Pokračování textu…)

Po nás potopa

Libčická plovárna je nazývána odkazem našich otců. A je k tomu několik důvodů. První a naprosto nezpochybnitelný důvod je, že původní koupaliště libčičtí občané skutečně vybudovali svépomocí, s vynaložením nemalého úsilí. Druhý důvod je manipulativní. Výraz „odkaz našich otců“ v člověku totiž vzbuzuje pocit něčeho, co se musí zachovat a uctívat, ať to stojí, co to stojí. (Pokračování textu…)

Drobnosti z Libčic

Libčice jsou krásné město blízko řeky – se starou zástavbou, s dobrým občanským vybavením (školka, škola, umělecká škola, pošta, atd…) a s dobrým dopravním spojením do Prahy. Má všechny předpoklady stát se vyhledávanou lokalitou pro bydlení. A přece člověk časem objeví výrazné nedostatky.
(Pokračování textu…)

Střípky ze školní historie

Skutečnost, že  letos v 9. třídě naší školy bylo necelých deset dětí,  mne velmi překvapila. Jsem už od školních let hodně vzdálen, ale pamatuji, že ve stejné situaci nás bylo v roce 1964 ve dvou paralelních „devítkách“ víc než šedesát.

A když už jsem v tom vzpomínání, připomněl jsem si všechny své třídní. Učitelku Čackou, která dovedla v první třídě skvěle chválit, pak krásnou Věru Frýbortovou, které jsme byli na svatbě. Frajera v nejlepším slova smyslu, nedávno zesnulého pana učitele Sládka, který se s námi nebál vyrazit na Lužnici v pramicích půjčených od místního převozníka. Boženku Zeithamlovou z našeho bezprostředního sousedství, které jsme byli na svatbě rovněž a jejíž aseptický svatební polibek „přes kapesník“, byl dlouho libčickou senzací…. (Pokračování textu…)

Lesní mateřská školka – alternativa ke školkám kamenným

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školky existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. U nás zatím stále nelze kvůli vyhlášce ministerstva zdravotnictví provozovat lesní školku pod MŠMT, ale dětských klubů hlásících se k myšlenkám lesních školek existuje v České republice zhruba sedmdesát.  O výměnu zkušeností a neustálé vzdělávání se stará Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ). V okolí našeho města je v provozu Dětský klub V lese (www.esedra.cz), který působí v Roztokách – Žalově a v Řeži a Kulíšek (www.kulisek.netluk.cz) v Kralupech nad Vltavou.
(Pokračování textu…)

O jednom zapomenutém usnesení rady města

Ač jsem se šel podívat na poslední zasedání zastupitelstva především kvůli jednání o bodu Řešení nedostatečné kapacity školky, odcházel jsem plný dojmů z jiných otázek a odpovědí, které na zasedání zazněly. V souvislosti s dřívějším odmítnutím „Etického kodexu zastupitele“ zástupci Liběhradu na zasedání zastupitelstva 29.2.2012 mne zaujala informace, na kterou poukázal zastupitel Jiří Sochor. A sice že rada města ve složení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Tomáš Hykeš přijala dne 14.5.2012 usnesení doporučující zastupitelstvu uhradit firmě Stavby Libčice s.r.o. (František Hudek, Ing. Petr Kosík, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Antonín Hořínek) 1.600.000,- Kč za vynaložené náklady na stavbu komunikace Ke Studánkám II. Hlasování o tomto doporučení rady města dosud na zasedání zastupitelstva neproběhlo. A jelikož rada města toto své doporučení zatím na žádném svém dalším jednání nerevokovala, je stále platné.
(Pokračování textu…)

1 78 79 80 81 82