Libčická Plovárna – rozhovor s jednatelem firmy ACCON Drahomírem Mejzrem

Ve vedení města jsme ztratili důvěru“. To jsou slova Drahomíra Mejzra, jednatele firmy ACCON, který spolu s dalšími zaměstnanci pod hlavičkou Libčická plovárna až do požáru v roce 2013 úspěšně provozoval libčické koupaliště. Začátkem května tohoto roku však společnost ACCON dlouhodobou nájemní smlouvu vypověděla. Protože se na toto téma v informačních kanálech ovládaných Liběhradem objevily krajně kritické názory, považujeme za vhodné dát prostor i druhé straně. Drahomír Mejzr nám na to téma poskytnul rozhovor. (Pokračování textu…)

Festival sborového zpěvu Otevřená zahrada

Sborový festival Otevřená zahrada bezesporu patří k nejvýznamnějším událostem libčického kulturního roku. Šestý ročník, který se konal 17. května 2014 v prostorách libčického evangelického kostela a přilehlé farní zahrady, provázel ukrutný liják. Začal prakticky na minutu se zahájením festivalu a skončil po posledním přídavku závěrečného společného vystoupení slovenského sboru Chorus Minor, pražských Pueri Gaudentes a libčické Scanduly. (Pokračování textu…)

Kvalitní cestou Ke Studánkám: Reakce na libčické noviny 5/2014

Přinášíme z dobového tisku:
„Nechceme dát investorům nic zadarmo. Když tady chtějí stavět, podmiňujeme to investicemi do silnic a chodníků, chceme na nich peníze na školu. Jinak vznikají velké potíže,“
řekl Právu starosta Libčic Pavel Bartoš (nez.)
článek: Středočeské Libčice nad Vltavou čeká záplava nových bytů, ocení je hlavně mladí.
Radek Plavecký, Právo, 3. Září 2009 (též na serveru www.novinky.cz)

(Pokračování textu…)

Pět minut po dvanácté?

V minulém volebním období 2006-2010 si vedení města z iniciativy tehdejšího místostarosty Matěje Štětky nechalo vypracovat komunitní plán sociálních služeb. Jeho součástí byla i demografická studie. K 1. listopadu 2009 byla školka rozšířena o 23 míst na současnou kapacitu 117 míst.
Od začátku tohoto volebního období 2010 – 2014 bylo jasné, že i tato kapacita není dostatečná. Nejprve byly odmítány děti z okolních obcí, pak děti libčické, kterým byly 3 roky v průběhu školního roku, v loňském roce došlo na děti, které měly tu smůlu a třetí narozeniny oslavily jen pár dnů po začátku září … (Pokračování textu…)

Dozvuky havárie vodovodu v ZUŠ Libčice nad Vltavou aneb „poděkování“ Města Libčice nad Vltavou bývalému řediteli školy…

Když jsem 24. února 2011 na jednání zastupitelstva jako tehdejší ředitel ZUŠ v Libčicích informoval o špatném technickém stavu budovy, v níž škola sídlí, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. V jedné z nich tvrdil tehdejší radní pro školství Jiří Zajíc, že se snažím pouze zamaskovat svou nedostatečnou práci při údržbě svěřeného majetku, paní Eva Pencová pak na stránkách Liběhradu uvedla, že má „po vystoupení zastupitele a ředitele ZUŠ zase dojem, že mít děti navštěvující tuto uměleckou alma mater, hned bych jim tam vzdělávání zatrhla, protože v budově ZUŠ jim jde o život…“ (Pokračování textu…)

Vykladači pravdy

Omlouvám se. Všem těm, kteří mě v uplynulých čtyřech letech přesvědčovali o tom, že nepravdám, polopravdám, pomluvám, úmyslným nepřesnostem a lžím je třeba se bránit. Vždy jsem jim odpovídal, že to, co vykladači pravdy píší na stránkách Libčických novin, na webových stránkách svého Liběhradu, i na svých osobních stránkách, je především obrazem jejich schopnosti či neschopnosti, jejich malosti či velkorysosti nebo odrazem jejich dobrých nebo špatných vlastností. Že je to vizitka, kterou přece soudný člověk musí umět přečíst a poznat, kdy odpovídá pravdě, kdy klame. (Pokračování textu…)

Seznam aktivních libčických organizací

Školy a školky

 • ZŠ Libčice
 • Mateřská škola
 • ZUŠ
 • Školka Máváček
 • Klub Klubíčko
 • Lesní školka Kulíšek

Sportovní oddíly

 • AFK Libčice
 • Dirty Jump (terénní kola)
 • Nohejbal
 • Sokol – box
 • Sokol – karate
 • Sokol – muži (oddíl všestrannosti)
 • Sokol – stolní tenis
 • Sokol – tenis
 • Sokol házená muži
 • Sokol ženy (oddíl všestrannosti)
 • Sokol – další sporty: florbal, malý fotbal, badminton
 • Šachový klub Liběhrad

Zájmové dětské oddíly

 • MC Malina – kroužky pro předškolní děti
 • Skautské středisko Osmička
 • Upírci (Přátelé přírody)
 • Dětské centrum volného času Sahara (příležitostné akce)

Ostatní zájmové oddíly

 • ČSCH Libčice (chovatelé)
 • Český rybářský svaz
 • Klub seniorů

Umělecká amatérská sdružení

 • LOĎ (divadlo)
 • Mariane (historický tanec)
 • Scandula (smíšený sbor)

Hasiči

 • SDH Letky
 • SDH Libčice

Ostatní

 • Libcice.net
 • APLA – Domov se zvláštním režimem
 • Liběhrad
 • LOS
 • Město Libčice – referát kultury
 • ANO
 • Top09

Komerční sportovní organizace

 • Tenisová škola
 • Fitforma

Organizace, které mají vlastní prostory

 • AFK Libčice
 • ČSCH Libčice (Kuželník) (chovatelé)
 • Evangelická farnost (+ sbor Scandula)
 • Katolická farnost
 • Školka Máváček
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Základní umělecká škola
 • Sokol Libčice
 • Hasiči Libčice
 • Hasiči Letky
 • Fitforma

Prostory, které patří městu

 • Budova Pečovatelské služby
 • Budova “Ludvík”
 • Městský úřad (knihovna, obřadní síň)
 • Libčická plovárna (koupaliště, restaurace)
 • Objekt Policie

Soukromé prostory využívané spolky

 • KD Libčice (hlavní sál, restaurace, salonek, prostory MC Malina)
 • Restaurace U Nádraží
 • (ostatní restaurace)

Pravidelné kulturní, sportovní a společenské akce v Libčicích

Plesy

 • ples SDH Libčice
 • ples SDH Letky
 • Sportovní ples
 • Městský ples
 • Romský ples (?koná se?)

Koncerty a hudební festivaly

 • Koncerty ZUŠ: dětské, učitelské (cca 10-15 ročně)
 • Vánoční, velikonoční a další koncerty sboru Scandula (3-5)
 • Festival sborového zpěvu Otevřená zahrada (od 2009)
 • Noc kostelů
 • Jiné koncerty v evangelickém kostele (cca 5 ročně)
 • Festival Tichý hlas pro Svatou zemi v katolickém kostele
 • Novoroční/vánoční vystoupení Schovanek v katolickém kostele
 • České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
 • Festival Libčická hašlerka (od 2014)
 • Koncerty na Libčické plovárně (country, pop-music – Rozřež, Akord, Andrea a Hanka…)

Jiné kulturní a společenské akce

 • Filmový festival – Snow film fest
 • Filmový festival – Expediční kamera
 • Posvícení
 • Masopust
 • Představení ochotnického divadla
 • Novoroční ohňostroj
 • Rozsvěcení Vánočního stromu
 • Pálení čarodějnic na Náplavce (SDH Libčice)
 • Pálení čarodějnic na Sahaře (Dětské centrum Sahara)
 • Sokolské rodinné hry (Sokolský den)
 • Pohádkový les
 • Mikulášská v KD nebo na Plovárně
 • Zahradní slavnost Hurá na prázdniny
 • Otevřená zahrada v evangelické farnosti – koncerty, divadla
 • Svatomartinský průvod (náplavka)
 • Dětský karneval v KD
 • Bazárek dětského oblečení v KD
 • Vítání občánků
 • Pasování předškoláků
 • Pasování deváťáků
 • Slavnostní předávání vysvědčení
 • Dílny a trhy ZŠ (vánoční, podzimní, velikonoční…)
 • Den dětí – hřiště AFK Letky
 • Pokládání věnců, pietní akty
 • Blešák

Výstavy

 • výstavy drobného zvířectva – ČSCH Kuželník, 2-3 ročně

Veřejná sportovní utkání

 • házená
 • fotbal
 • stolní tenis (zápasy, turnaje pro veřejnost)
 • box (turnaj)
 • karate
 • tenis (turnaje pro veřejnost)
 • šachy
 • nohejbal (turnaj)
 • závody hasičského sportu
 • veřejné fitness cvičení v Sokolovně
1 78 79 80