Drobnosti z Libčic

Libčice jsou krásné město blízko řeky – se starou zástavbou, s dobrým občanským vybavením (školka, škola, umělecká škola, pošta, atd…) a s dobrým dopravním spojením do Prahy. Má všechny předpoklady stát se vyhledávanou lokalitou pro bydlení. A přece člověk časem objeví výrazné nedostatky.
(Pokračování textu…)

Střípky ze školní historie

Skutečnost, že  letos v 9. třídě naší školy bylo necelých deset dětí,  mne velmi překvapila. Jsem už od školních let hodně vzdálen, ale pamatuji, že ve stejné situaci nás bylo v roce 1964 ve dvou paralelních „devítkách“ víc než šedesát.

A když už jsem v tom vzpomínání, připomněl jsem si všechny své třídní. Učitelku Čackou, která dovedla v první třídě skvěle chválit, pak krásnou Věru Frýbortovou, které jsme byli na svatbě. Frajera v nejlepším slova smyslu, nedávno zesnulého pana učitele Sládka, který se s námi nebál vyrazit na Lužnici v pramicích půjčených od místního převozníka. Boženku Zeithamlovou z našeho bezprostředního sousedství, které jsme byli na svatbě rovněž a jejíž aseptický svatební polibek „přes kapesník“, byl dlouho libčickou senzací…. (Pokračování textu…)

Lesní mateřská školka – alternativa ke školkám kamenným

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školky existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. U nás zatím stále nelze kvůli vyhlášce ministerstva zdravotnictví provozovat lesní školku pod MŠMT, ale dětských klubů hlásících se k myšlenkám lesních školek existuje v České republice zhruba sedmdesát.  O výměnu zkušeností a neustálé vzdělávání se stará Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ). V okolí našeho města je v provozu Dětský klub V lese (www.esedra.cz), který působí v Roztokách – Žalově a v Řeži a Kulíšek (www.kulisek.netluk.cz) v Kralupech nad Vltavou.
(Pokračování textu…)

O jednom zapomenutém usnesení rady města

Ač jsem se šel podívat na poslední zasedání zastupitelstva především kvůli jednání o bodu Řešení nedostatečné kapacity školky, odcházel jsem plný dojmů z jiných otázek a odpovědí, které na zasedání zazněly. V souvislosti s dřívějším odmítnutím „Etického kodexu zastupitele“ zástupci Liběhradu na zasedání zastupitelstva 29.2.2012 mne zaujala informace, na kterou poukázal zastupitel Jiří Sochor. A sice že rada města ve složení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Tomáš Hykeš přijala dne 14.5.2012 usnesení doporučující zastupitelstvu uhradit firmě Stavby Libčice s.r.o. (František Hudek, Ing. Petr Kosík, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Antonín Hořínek) 1.600.000,- Kč za vynaložené náklady na stavbu komunikace Ke Studánkám II. Hlasování o tomto doporučení rady města dosud na zasedání zastupitelstva neproběhlo. A jelikož rada města toto své doporučení zatím na žádném svém dalším jednání nerevokovala, je stále platné.
(Pokračování textu…)

Zveřejňujeme program

Vážení občané Libčic,

dovolujeme si Vám představit náš volební program. Zavrhli jsme zbytečné taktizování ve smyslu – pozor, aby vám ho někdo neopsal, ještě ho neukazujte,  tak nám radili jedni. Jiní zase říkali – máte v něm věci, které jiné nenapadnou, honem s ním ven, ať jste první.  Vždyť  je to nakonec jedno. Rádi budeme jiné strany a spolky inspirovat.  Ale nejdůležitější  jste Vy, obyvatelé Libčic.  Komentujte náš program, přicházejte se svými nápady a návrhy. Budou-li dobré a rozumné, nezapadnou.
(Pokračování textu…)

Podpořte naši účast ve volbách !

Vážení spoluobčané,

Libčický občanský spolek LOS se rozhodl účastnit podzimních komunálních voleb.

Protože nejsme politickou stranou ani hnutím, potřebujeme pro naši účast získat souhlas přibližně sedmi procent obyvatel Libčic formou podpisu na petičním archu. Tímto podpisem pouze vyjadřujete souhlas s tím, že se spolek LOS může účastnit voleb.
(Pokračování textu…)

1 79 80 81 82