Vykladači pravdy

Omlouvám se. Všem těm, kteří mě v uplynulých čtyřech letech přesvědčovali o tom, že nepravdám, polopravdám, pomluvám, úmyslným nepřesnostem a lžím je třeba se bránit. Vždy jsem jim odpovídal, že to, co vykladači pravdy píší na stránkách Libčických novin, na webových stránkách svého Liběhradu, i na svých osobních stránkách, je především obrazem jejich schopnosti či neschopnosti, jejich malosti či velkorysosti nebo odrazem jejich dobrých nebo špatných vlastností. Že je to vizitka, kterou přece soudný člověk musí umět přečíst a poznat, kdy odpovídá pravdě, kdy klame. (Pokračování textu…)

Seznam aktivních libčických organizací

Školy a školky

 • ZŠ Libčice
 • Mateřská škola
 • ZUŠ
 • Školka Máváček
 • Klub Klubíčko
 • Lesní školka Kulíšek

Sportovní oddíly

 • AFK Libčice
 • Dirty Jump (terénní kola)
 • Nohejbal
 • Sokol – box
 • Sokol – karate
 • Sokol – muži (oddíl všestrannosti)
 • Sokol – stolní tenis
 • Sokol – tenis
 • Sokol házená muži
 • Sokol ženy (oddíl všestrannosti)
 • Sokol – další sporty: florbal, malý fotbal, badminton
 • Šachový klub Liběhrad

Zájmové dětské oddíly

 • MC Malina – kroužky pro předškolní děti
 • Skautské středisko Osmička
 • Upírci (Přátelé přírody)
 • Dětské centrum volného času Sahara (příležitostné akce)

Ostatní zájmové oddíly

 • ČSCH Libčice (chovatelé)
 • Český rybářský svaz
 • Klub seniorů

Umělecká amatérská sdružení

 • LOĎ (divadlo)
 • Mariane (historický tanec)
 • Scandula (smíšený sbor)

Hasiči

 • SDH Letky
 • SDH Libčice

Ostatní

 • Libcice.net
 • APLA – Domov se zvláštním režimem
 • Liběhrad
 • LOS
 • Město Libčice – referát kultury
 • ANO
 • Top09

Komerční sportovní organizace

 • Tenisová škola
 • Fitforma

Organizace, které mají vlastní prostory

 • AFK Libčice
 • ČSCH Libčice (Kuželník) (chovatelé)
 • Evangelická farnost (+ sbor Scandula)
 • Katolická farnost
 • Školka Máváček
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Základní umělecká škola
 • Sokol Libčice
 • Hasiči Libčice
 • Hasiči Letky
 • Fitforma

Prostory, které patří městu

 • Budova Pečovatelské služby
 • Budova “Ludvík”
 • Městský úřad (knihovna, obřadní síň)
 • Libčická plovárna (koupaliště, restaurace)
 • Objekt Policie

Soukromé prostory využívané spolky

 • KD Libčice (hlavní sál, restaurace, salonek, prostory MC Malina)
 • Restaurace U Nádraží
 • (ostatní restaurace)

Pravidelné kulturní, sportovní a společenské akce v Libčicích

Plesy

 • ples SDH Libčice
 • ples SDH Letky
 • Sportovní ples
 • Městský ples
 • Romský ples (?koná se?)

Koncerty a hudební festivaly

 • Koncerty ZUŠ: dětské, učitelské (cca 10-15 ročně)
 • Vánoční, velikonoční a další koncerty sboru Scandula (3-5)
 • Festival sborového zpěvu Otevřená zahrada (od 2009)
 • Noc kostelů
 • Jiné koncerty v evangelickém kostele (cca 5 ročně)
 • Festival Tichý hlas pro Svatou zemi v katolickém kostele
 • Novoroční/vánoční vystoupení Schovanek v katolickém kostele
 • České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
 • Festival Libčická hašlerka (od 2014)
 • Koncerty na Libčické plovárně (country, pop-music – Rozřež, Akord, Andrea a Hanka…)

Jiné kulturní a společenské akce

 • Filmový festival – Snow film fest
 • Filmový festival – Expediční kamera
 • Posvícení
 • Masopust
 • Představení ochotnického divadla
 • Novoroční ohňostroj
 • Rozsvěcení Vánočního stromu
 • Pálení čarodějnic na Náplavce (SDH Libčice)
 • Pálení čarodějnic na Sahaře (Dětské centrum Sahara)
 • Sokolské rodinné hry (Sokolský den)
 • Pohádkový les
 • Mikulášská v KD nebo na Plovárně
 • Zahradní slavnost Hurá na prázdniny
 • Otevřená zahrada v evangelické farnosti – koncerty, divadla
 • Svatomartinský průvod (náplavka)
 • Dětský karneval v KD
 • Bazárek dětského oblečení v KD
 • Vítání občánků
 • Pasování předškoláků
 • Pasování deváťáků
 • Slavnostní předávání vysvědčení
 • Dílny a trhy ZŠ (vánoční, podzimní, velikonoční…)
 • Den dětí – hřiště AFK Letky
 • Pokládání věnců, pietní akty
 • Blešák

Výstavy

 • výstavy drobného zvířectva – ČSCH Kuželník, 2-3 ročně

Veřejná sportovní utkání

 • házená
 • fotbal
 • stolní tenis (zápasy, turnaje pro veřejnost)
 • box (turnaj)
 • karate
 • tenis (turnaje pro veřejnost)
 • šachy
 • nohejbal (turnaj)
 • závody hasičského sportu
 • veřejné fitness cvičení v Sokolovně
1 81 82 83